Wisseling van de macht

9eba928c-c6b1-4824-8c13-ec0dbf9732a7-fckeditor-blog-image-likeqiang-vanrompuy
Toekomstig Minister President van China Li Keqiang ontmoet de voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy in Brussel, op 3 mei 2012
Het jaar van de draak is er een van beweging, verandering, van mogelijkheden mits we goed zijn voorbereid. In mijn opinie is men in China goed voorbereid, maar is dat niet overal het geval.
Wisseling van de macht in Frankrijk is nu officieel. Hollande moet de veranderingen in zijn land gaan inluiden. In Amerika is het zelfs nog niet duidelijk of er een wisseling zal plaatsvinden. Op dit moment is men nog drukdoende te bepalen wie de opponent van Obama moet gaan worden.
In Nederland kiezen we op 12 september onze nieuwe leiders, maar momenteel gaat alle aandacht nog uit naar het
lijsttrekkerschap van het CDA. Daarna zal pas de echte verkiezingscampagne losbarsten.
In China is al minstens 2 jaar duidelijk wie in China de nieuwe leiders gaan worden. Dit najaar vindt de inauguratie
plaats van Mr Xi Jinping (spreek ongeveer uit als She Jumping) als nieuwe President van China, opvolger van Mr Hu Jintao. Minister President Wen Jiabao zal worden opgevolgd door Mr Li Keqiang. Beide heren zijn al 2 jaar in volle voorbereiding op hun nieuwe zware en verantwoordelijke taak om 1,3 miljard mensen een betere toekomst te geven. Beide heren hebben al een bezoek gebracht aan andere grote leiders van de wereld, plannen besproken en zodra men officieel aangesteld is kan men direct van start.
Naast een goede voorbereiding is er ook garantie op stabiliteit. Het huidige vijfjarenplan is in 2011 ingevoerd en de
nieuwe regering heeft dus nog 3 jaar om het plan af te maken en doelen te realiseren. Daarna volgt een nieuw vijfjarenplan, waar nu al volop aan gewerkt wordt.
In mijn omgeving hoor ik positieve geluiden over Xi, die veel vooruitstrevender zou zijn dan Hu. Xi verbleef jarenlang op het platteland en was aangewezen op zelfstudie. Xi’s vader was de rechterhand van Mao, werd weggezuiverd tijdens de culturele revolutie maar keerde in de jaren zeventig terug als steunpilaar van Deng Xiaopeng. Xi is getrouwd met de beroemde Chinese zangeres Peng Liyuan, die eerder naam maakte dan haar man. Samen hebben ze een dochter. Een smeuig detail: Xi was eerder getrouwd, een groot publiek geheim in China. Al met al kun je stellen dat China hoopvol is dat Mr Xi het land verder de goede richting op zal leiden.
Grote uitdagingen, grote veranderingen in het jaar van de draak maar met de juiste voorbereidingen zie ik het positief
in. Voor China. Maar ook het Nederlandse bedrijfsleven bereid zich gelukkig goed voor op veranderingen in de wereldmarkt.
Posted by Marion Tjin-Tham-Sjin on 07 五月 2012